การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนครู, นักวิชาการศาสนศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,บึงกาฬ,หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563