โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 "บึงหนองนครธานี เยือนวิถีถิ่นภูไท" สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ภาพ/ข่าว กองเทคโนโลยีสารสนเทศ