ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทั่วไป 10 ก.ค. 65
2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั่วไป 23 มิ.ย. 64
3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั่วไป 23 มิ.ย. 64
4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 1 มี.ค. 64
7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 17 ก.พ. 64
8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 15 ก.พ. 64
9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 12 ก.พ. 64
10 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 64
11 สารผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2564 ทั่วไป 14 ม.ค. 64
12 งบประมาณส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 6 ม.ค. 64
13 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 10 พ.ย 63
14 การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ทั่วไป 16 ต.ค. 63