ที่ตั้ง/แผนผัง

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ที่ 8 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 โทรสาร 042-461152

ขอเส้นทางไปที่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

...สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612 หมู่ที่ 8 ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 , โทรสาร 042-461152